Forside Banner Mobile
  • forsidebanner1
  • forsidebanner3

Sykehus/ helseforetak

Vi har lang erfaring med løsninger til helsesektoren og samarbeider i dag med majoriteten av norske sykehus, spesialister og privatsykehus.

Vi utvikler og tilpasser avanserte løsninger for talegjen -kjenning og digital diktering, samt integrering og tilpasninger til eksterne RIS/PACS- og EPJ-løsninger. I tillegg leverer vi innføringsprosjekter, opplæring og support.

Privatpraktiserende

Max Manus tilbyr Cloud-basert talegjenkjenning til privatpraktiserende leger og legekontorer i Norge. Talegjenkjenningen betjenes via Helsenett og krever ingen lokal server. Det er kun talegjenkjenningsklienten som installeres på din PC.

Vi ivaretar den daglige drift, back-up, ordbok og support av systemet – slik at du kan konsentrere deg om pasientene.

Max Manus Integrator

Max Manus’ store satsningsområde- Integrator, er teknologien bak den nye generasjonen av produkter innen talegjenkjenning og digital diktering. Max Manus Integrator gjør det enkelt å tilrettelegge enhver applikasjon for både talestyring og talegjenkjenning. Du kan dermed både styre brukerflaten med stemmen og enkelt produsere tekst ved hjelp av talegjenkjenning.

Referanser

Max Manus har omfattende erfaring innen talegjenkjenning og digital diktering fra både privat og offentlig virksomhet. Her har vi samlet noen eksempler på referanser.

Les mer

Support

Alle våre kunder tilbys en service- og supportavtale som sikrer videre utvikling og oppdatering av våre produkter, samt nødvendig driftstøtte for å kunne opprettholde en stabil drift.

Supporttelefon: 23 00 74 70
Supporttelefon for privatleger: 940 03 333
E-post:  

Ønsker du mer informasjon?